ĐĂNG KÝ TEST ONLINE

BrightBolt Language Academy thiết kế lộ trình riêng cho từng học viên thông qua kết quả Test và xếp lớp phù hợp. Thầy cô BrightBolt sẽ đánh giá và gửi kết quả tới Email đăng ký Test. Ba mẹ điền đầy đủ thông tin để nhận được kết quả chính xác nhất nhé!

[contact-form-7 id=”1088″ title=”Form test english”]
[contact-form-7 id=”1090″ title=”form test china”]