1.VÌ SAO HỌC VIÊN NÊN LỰA CHỌN NHỮNG KHÓA HỌC TẠI BLA?

vi sao lai hoc o bla

2.LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH TẠI BLA

tong quat

Lộ trình phát triển tiếng Anh tại BLA được thiết kế để phát triển toàn diện. những kỹ năng thiết yếu trên hành trình học tập. và chinh phục các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của học viên. Chúng tôi mang đến những chương trình tiếng Anh đảm bảo chuẩn quốc tế. Các chương trình được giảng dạy trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện. nhằm hỗ trợ học viên thuộc mọi độ tuổi và trình độ khác nhau. trong việc học tập, sử dụng và phát triển tiếng Anh.

Lộ trình phát triển tiếng Anh toàn diện

Pre-school (3 – 6 years old)

Kinder 1

Kinder 2

Kinder 3

Welcome to Our World 1

Welcome to Our World 2

Welcome to Our World 3

15 weeks

15 weeks

15 weeks

Pre-A1

Primary (6 – 11 years old)

Primary Starter

Primary 1APrimary 1BPrimary 2APrimary 2BPrimary 3APrimary 3BPrimary 4A

Primary 4B

Oxford Discover Foundation

Oxford Discover 1

(U1-9)

Oxford Discover 1

(U10-18)

Oxford Discover 2

(U1-9)

Oxford Discover 2

(U10-18)

Oxford Discover 3

(U1-9)

Oxford Discover 3

(U10-18)

Oxford Discover 4

(U1-9)

Oxford Discover 4

(U10-18)

28 weeks

20 weeks20 weeks20 weeks20 weeks20 weeks20 weeks20 weeks

20 weeks

Pre-A1

Pre-A1Pre-A1A1A1A2A2A2+/B1

A2+/B1

Cambridge YLE Starters

Cambridge YLE Movers

Cambridge YLE Flyers

Cambridge KET and

Pre-Cambridge

PET

Secondary (11 – 17 years old)

Secondary 1

Secondary 2Secondary 3Secondary 4Secondary 5

Secondary 6

Wider World 1

Wider World 2Wider World 3Cosmic B1Cosmic B1+

Cosmic B2

A1

A2A2+B1B1+

B2

Cambridge KET

Cambridge PETCambridge PET/FCECambridge FCE

IELTS 3.0 – 3.5

IELTS 3.5 – 4.5IELTS 4.5 –  5.5IELTS 5.5 – 6.5