Oxford Foudation – Tuyển sinh
  • Edu.vn Thanh
  • 21-12-2019

Oxford Foudation – Tuyển sinh

ĐĂNG KÝ NGAY Lớp Oxford Foundation – Lớp số 2 – tại Nguyễn Quý Đức chỉ còn #5 chỗ trống. Dành cho các bạn: 2011-2012 -2013 #CHÀO_2020_PHẦN_QUÀ_CHÀO_ĐÓN_TÂN_HỌC_SINH Xem chi tiết tại:http://bit.ly/blaquatang LỚP KHAI GIẢNG THỨ 2 NGÀY 06/01/2020 lúc 19h00 . Lịch học : Thứ 2+5 hàng tuần! ✔ Thời lượng 1,5h –>100% giáo viên […]